Userly

хэрэглэгчийн удирдлагын систем

userly logo

Userly гэж юу вэ?

Userly системд холбогдсон өөр хорондоо үл хамаарал бүхий

  • Дурын систем, програм хангамжид нэвтрэх
  • Мэдээллийн(Email, SMS, Notify) урасгалыг хянах систем юм

Амархан, аюулгүй нэвтэрнэ

Userly систем бүртгүүлсэнээр танд хэрэглэгчийн эрх үүсэнэ. энэ хүү нэвтрэх эрхээр бусад хамтрагч системүүдэд хялбар аргаар аюулгүй нэвтэрнэ.

Хувийн мэдээлэл

Таны хувийн мэдээл(эмайл, утас, facebook, нас ...)-г бусад хэмтрагч системүүдэд задруулахгүй. Харин таны хэрэглэгчийн нэр, зураг, хүйс, насны төвшин зэрэг мэдээлэл хамтрагч системүүдэд ил байна

Хяналт

Танд илгээгдэх бүхийл мэдээлэл нь Userly системээр дамжин ирэх тул тухайн апп мэдээлэлд та бүрэн хиялт тавих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэл авах эсхийг хэрэглэгч та удирдана