Хоосон байна.
Утасны дугаараа зөв бич.
Хоосон байна.
Эмайл хаягаа зөв бич.